ข่าวและสารประชาสัมพันธ์

2020.02.04
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (日本政府観光局 ย่อ JNTO)ได้จัดตั้ง“Japan Visitor Hotline”ซึ่งเป็นCALL CENTERที่ให้บริการ365วันตลอด24ชั่วโมงในหลายภาษาเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในเวลาฉุกเฉิน สามารถสอบถามเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ได้ด้วยค่ะ
Japan Visitor Hotline:050-3816-2787
ให้บริการในภาษา:อังกฤษ , จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น
※แต่ไม่มีบริการในภาษาไทยค่ะ

■New Articles

■Popular articles

Change Language